Zdroj: http://emprojekt.cz/drevostavba.a1.html  •  Vydáno: 19.9.2008 12:08  •  Autor: admin

Dřevostavba

V dnešní době je již velmi rozšířeným způsobem výstavby nejen rodinných domů. Vzhledem k rychlému vývoji tohoto způsobu výstavby vznikají, stejně jako v jiných průmyslových odvětvích různé způsoby – technologické procesy. Projekční ateliér EM Projekt plus s.r.o. poskytuje svým klientům vypracování projektu pro výstavbu tzv. Paneláží a dále pak tzv. Letmou montáží.

Paneláž

Dřevěná konstrukce stěnových, stropních, případně střešních panelů je vyrobena z kvalitního vysušeného dřeva, které se chemicky impregnuje proti plísním, hnilobě a parazitujícímu hmyzu. Dimenze jednotlivých prvků nosné konstrukce jsou staticky propočítány a ověřeny dlouholetou praxí. Dřevěná konstrukce jednotlivých dílců (panelů) se obkládá cetrisovými nebo třískovými deskami OSB. Vnitřní prostor panelu je vyplněný termoizolačními deskami na bázi skelných nebo čedičových vláken.

Celý výrobní proces hrubé stavby v podstatě probíhá ve výrobní hale. Na stavbu se dopraví hotové dílce (panely), které se ukotví do železobetonové základové desky, vzájemně se pospojují a vznikne tak hrubá stavba domu. Po takovéto montáži následují dokončovací práce: vnitřní instalace, sádrokartony, podlahy v neposlední řadě pak vnější zateplovaní systém s finální povrchovou úpravou.

Díky promyšlené skladbě termoizolačních materiálů je právem takto realizovaný dům nazýván "Nízkoenergetickým". Výhody paneláže jsou především v rychlosti realizace stavby.

Letmá montáž

Proces letmé montáže se od paneláže liší tím, že celý výrobní proces probíhá v místě stavby. Technologie a použité materiály jsou totožné. Výhody letmé montáže spočívají ve větší variabilitě v případě konstrukčních změn či úprav při realizaci stavby.