Zdroj: http://emprojekt.cz/mokry-proces-zdena-stavba.a2.html  •  Vydáno: 19.9.2008 12:21  •  Autor: admin

Mokrý proces - zděná stavba

Technologii výstavby mokrým procesem snad není nutno představovat. Jedná se o klasický způsob zdění, který se osvědčuje po staletí.

Rozdíl oproti letem minulým je především v kvalitě a různorodosti stavebních materiálů, ale také ve způsobu spojování jednotlivých stavebních bloků (cihel, tvárnic).

Stále více se upouští od klasické receptury vápenocementové malty a přechází se na moderní stavební směsi na bázi cementu, polyuretanu, silikátů atd...