Kategorie: Projektová činnost

Mokrý proces - zděná stavba

Technologii výstavby mokrým procesem snad není nutno představovat. Jedná se o klasický způsob zdění, který se osvědčuje po staletí.

Rozdíl oproti letem minulým je především v kvalitě a různorodosti stavebních materiálů, ale také ve způsobu spojování jednotlivých stavebních bloků (cihel, tvárnic).

Stále více se upouští od klasické receptury vápenocementové malty a přechází se na moderní stavební směsi na bázi cementu, polyuretanu, silikátů atd...

print Formát pro tisk