Vznik naší projekční kanceláře se datuje k roku 1992, kdy byl založen projekční ateliér Ing. Tomáš Ďuriš.

Vzhledem k rostoucímu zájmu o občanskou a bytovou výstavbu, zejména pak o nízkoenergetické bydlení, přistoupila projekční kancelář Ing.Tomáš Ďuriš na návrh rozšířit svoji působnost a tím i kolektiv pracovníků. Společnost EM Projekt plus s.r.o. je její plnohodnotná nástupnická společnost.

Našim klientům nabízíme komplexní služby spojené s výstavbou nového bydlení, či rekonstrukcí toho stávajícího.

Každý projekt vzniká od začátku za plné spolupráce s klientem a to od prvních návrhů přes vypracování studie, projektu pro územní řízení a stavební povolení, až po prováděcí dokumentaci na rodinný dům pro realizaci. Předáním projektu spolupráce nekončí. V případě zájmu provádíme autorský a technický dozor investora tak, aby klient za své peníze dostal dům, který si vysnil.

Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 1. července 2008 společnost disponuje oprávněním

"Vypracovávat průkazy energetické náročnosti budov"